Dysgrammatismus

Dziecięce zaburzenia głosu jak chrypka, guzy na strunach głosowych
Dziecko dotknięte zaburzeniami glosu jest upośledzone w swojej komunikacji słownej (werbalnej). Nierzadko dziecko cierpi na trudności w kontaktach socjalnych.
Dziecięca dziwaczność głosu będą zawsze traktowane w swoim kompleksowym związku przyczynowym.
Powodem występowania i utrzymywania się zaburzeń głosu bywają, oprócz zachowania dzieci, podczas którego dochodzi do niewłaściwego operowania głosem, czynniki uzależnione od rozwoju dziecka, czynniki psychiczne, rodzinne i socjalne.
Z tego powodu efektywna terapia głosu u dzieci wymaga utworzenia wyraźnego obrazu zaburzeń z różnych punktów widzenia w sensie ułożenia terapii multimodalnej (wielorodzajowej).